Máme otvorené 24 h denne

NEPLATNÉ

Neplatné
  • originál foto
  • stav aUNC/0+/,drobné vlnky pri okraji
  • Autor: Bedrich Fojtášek, Jindra Schmidt
    Tlačiareň: séria A - TB NBČM Praha, séria N, Nb - V. Neubert a synové, Praha
    Obeh: od 18.12.1942 do 31.10.1945 
89,00 €