Máme otvorené 24 h denne

Vzácna perforácia "Neplatné"

Neplatné
  • stav UNC
  • originál foto
  • Autor: Bedrich Fojtášek, Jindra Schmidt
    Tlačiareň: séria A, B: TB NBČM Praha, séria G: Česká grafická unie, Praha, séria H: Haasse, Paha, séria P: Otto a Ružička, Pardubice
    Obeh: od 27.3.1940 do 31.10.1945 
110,00 €