google-site-verification: googlecb4aa78b87077081.html

5 000 koruna 1944 S03A specimen

  • stav aUNC/0+/ žiadny prehyb
  • originál foto
  • Autor: Jindra Schmidt
    Tlačiareň: TB NBČM Praha
    Podpis: Dr. Dvořák (guverner) Dr. Peroutka (riaditeľ) Dr.Ringhoffer (bankovná rada)
    Obeh: od 29.8.1944 do 31.10.1945 
99,00 €
Nákup, predaj starých minci a bankoviek