20 koruna 1913 kolok

 • stav 3+ 
 • varianta 1.vydanie
 • Autor: Josef Pfeifler, rytec Ferdinand Schirnböck
  Tlačiareň: Druckerei für Wertpapiere, Wien
  Podpis: Gutmann, Popowics, Pranger, Gold
  Kolok: 20 halierov, červený, zúbkovaný (je známych približne 43 typov falošných kolkov)
  Autor kolku: Carmin Schlesinger
  Tlač kolku: Hasse, Praha 
39,00 €