Dr. Miroslav Tyrš

  • podieľal sa na založení organizovaného telovýchovného hnutia v Čechách, predovšetkým Sokola 
  • vypísaná pohladnica
  • známka + razítko
11,00 €