Dr. Eduard Beneš

  • 2 prezident ČSR
  • pohľadnica /zachovalý stav
  • známka + pečiatka
10,00 €