Nemecký čestný kríž pre účastníkov 1.svetovej vojny

Čestný kríž pre účastníkov 1.svetovej vojny

Udeľoval-Nemecká ríša

Pre bojujúcich- prekrížené meče!

Pre nebojujúcich a pozostalých účastníkov-bez skrížených mečov!

originál

38mm

21,00 €