google-site-verification: googlecb4aa78b87077081.html

50 koruna 1914 prítlač Rumunsko

  • stav VG+
  • Autor: Josef Pfeifler, Ferdinand Schirnböck (rytec)
    Pretlač: (dodatočne po odluke v jednotlivých štátoch pretláčaná pečiatkou)
    Tlačiareň: Druckerei für Wertpapiere, Wien
    Podpis: Wiesenburg, Dr. Popovics, Schmid, Hertelendy
    Obeh: od 18.12.1916 do 9.3.1919 
25,00 €
Nákup, predaj starých minci a bankoviek