google-site-verification: googlecb4aa78b87077081.html

20 koruna 1913 prítlač Madarsko

 • stav z obehu F/3
 • Autor: Josef Pfeifler, Ferdinand Schirnböck (rytec)
  Pretlač: (dodatočne po odluke v jednotlivých štátoch pretláčaná pečiatkou)
  Tlačiareň: Druckerei für Wertpapiere, Wien
  Podpis: Gutmann, Popowics, Pranger, Gold
  Obeh: I. vydanie od 29.9.1913 do 9.3.1919
  II .vydanie od 28.10.1918 do 9.3.1919 29,00 €
Nákup, predaj starých minci a bankoviek