google-site-verification: googlecb4aa78b87077081.html

20 koruna 1913 prítlač Madarsko

 • stav z obehu F/3
 • Autor: Josef Pfeifler, Ferdinand Schirnböck (rytec)
  Pretlač: (dodatočne po odluke v jednotlivých štátoch pretláčaná pečiatkou)
  Tlačiareň: Druckerei für Wertpapiere, Wien
  Podpis: Gutmann, Popowics, Pranger, Gold
  Obeh: I. vydanie od 29.9.1913 do 9.3.1919
  II .vydanie od 28.10.1918 do 9.3.1919 29,00 €
5 halier 1942-10 halier 1939/1942-20 halier 1940/1941/1942-20halier 1942/1943-50 halier 1940/1941-50 halier1943/1944-1 koruna 1940/1941/1942/1944/1945- 5 ks 1939-10 ks 1944-20 ks 1939-20 ks 1941-50 ks 1944