S 01 A neperforovaná

  • 1. séria!!!
  • stav 3
  • 3 x zhora nadol prehyb,pozdĺžne bez prehybu + pár nedostatkov


39,00 €

Autor: Bedřich Fojtášek, Ladislav Jirka
Tlačiareň: TP NBČS Praha
Podpis: J. V. Mládek, Dr. Jaroslav Nebesář, Dr. L. Chmela
Obeh: I. vydanie od 1.11.1945, II. vydanie od 1.4.1947 do 31.5.1953