500 kč 1929 specimen

  • stav f+/3+
  • Autor: použitý obraz 500 Kč - 1923 - menšie úpravy, Jaroslav Eder (pretlač "SLOVENSKÝ ŠTÁT")
  • Pretlač: modrá, rozmer 60 x 22 mm, "SLOVENSKÝ ŠTÁT" v gilošovom rámci, tlač z výšky TB NBČM Praha
  • Tlačiareň: ABNCo - New York
  • Podpis: Dr.V.Pospíšil (guvernér), Novák (vrchný riaditeľ), Mandelík (člen bank. rady)
  • Obeh: od 26.4.1939 do 31.10.1945 
66,00 €