50 kčs 1948 neperforovaná

  • stav aUNC/0+/
  • originál foto žiadny prehyb vlnka na rohu
  • Autor: Ladislav Jirka, Bedřich Fojtášek, Štefan Bednár
    Tlačiareň: TP NBČS Praha
    Podpis: Dolanský
    Obeh: od 17.12.1948 do 31.5.1953  


321,00 €