5 000 koruna 1920 specimen

  • stav UNC
  • original foto/ochranný obal/
  • Tlačiareň: ABNCo - New York
    Podpis: Dr. Engliš
    Obeh: 10.2.1921 do 31.8.1944, na Slovensku do 26.4.1939. Dodatočná výmena povolená od 25.8.1945 do 31.10.1945
145,00 €