5 000 kčs 1945 3md

  • stav UNC
  • Autor: Max Švabinský, Jan Mráček, Bedřich Fojtášek
  • Tlačiareň: TP NBČS Praha
  • Podpis: Dr. Murtin, Dr. Jaroslav Nebesář, Dr. L. Chmela
  • Obeh: od 3.5.1946 do 31.5.1953 
145,00 €