10 ks 1939 Yx93 specimen

  • stav UNC
  • Autor: Bedřich Fojtášek B. Pavelka
    Tlačiareň: TB NBČM Praha
    Podpis: Dr. Mikuláš Pružinský
    Obeh: od 23.10.1939 do 31.10.1945 
135,00 €