10 kčs 1960 L92

  • stav aUNC/0+/ žiadny prehyb krátke nedokonalosti pozdlž okraj 
26,00 €