google-site-verification: googlecb4aa78b87077081.html

1 000 koruna 1942 Ec specimen

  • stav UNC
  • Autor: Jindra Schmidt
    Tlačiareň: TB NBČM Praha
    Podpis: Dr. Dvořák (guverner) Dr. Peroutka (riaditeľ) Dr.Ringhoffer (bankovná rada)
    Obeh: I. vydanie od 15.7.1943 do 31.10.1945
    II. III. vydanie od 15.12.1943 do 31.10.1945 
38,00 €
nákup-predaj-staré-mince-a-zberatelské-bankovky