google-site-verification: googlecb4aa78b87077081.html

Stupne kvality bankoviek a mincí

Úvod    >>    Stupne kvality bankoviek a mincí   


stav UNC/0
stav UNC/0
stav 1
stav 1
stav 2
stav 2
stav 3
stav 3


Stupne zachovalosti papierových platidiel

Papierové platidlá rozdeľujeme do siedmich základných stupňov. Pre presnejšie určenie používame znamienka mínus a plus. V praxi ide o systém podobný školskému známkovanie. Takže 1- je horšia ako 1, ale lepšie ako 2+

Prax ukázala, že zachovalosť jednej strany bankovky sa od druhej podstatne nelíši,preto stačí na posúdenie bankovky iba jedna strana bankovky. 

N / UNC

obojstranne bezchybne zachovalý exemplár, doteraz nebola v obehu, bez akýchkoľvek prehybov, polámaných rožkov, bez škvŕn, nepošpiněný

0 / AU / aUNC

menšie vady (napr. ohnuté rohy) bez prehybov,nepatrné zafarbenie,zvlnenie,stopy po lepidle

1 / XF

velmi krásny, čistý, nepoznateľne preložený (nanajvýš 1x),drobné škvrny

2 / VF

krásný, nepatrne preložený, najviac jeden ostrý prehyb v hlavnom smere,alebo prehyb v oboch smeroch,ďalšie prehyby slabé. Olámané rohy, menšie nečistotu aj nepatrné odreniny možno tolerovať.

3 / F

dobrý, priemerne zachovalý, prehyby v oboch smeroch, inak bez poškodenia, nenatrhnutý, priemerne pošpinený, v miestach prehybov slabo odretý, nie prerezaný

4 / VG

ménej zachovalý, silnejšie prekladaný, vydrené miesta v prehybu, silnejšie pošpinený, nepatrne natrhnutý, ulomené či čiastočne chýbajúce rohy, poškodený

5 / POOR

velmi zlý, silne prekladaný, silne znečistený, silne poškodený, natrhnutý, či dokonca roztrhnutý, odretý, chýbajúce časti a rohy/nezbierať,okrem vzácnych bankoviek/


5 kč 1928 + varianta
5 kč 1928 + varianta

Stupne zachovalosti mincí

Proof:

Mince z leštených razidiel - tieto mince sú razené iba na zberateľské a reprezentačné účely zo špeciálne upravených razidiel. V hladkej ploche majú zrkadlový lesk, vyčnievajúci reliéf je matný. Tieto mince možno poškodiť už jednoduchým dotykom, ktorý zanecháva na mincu škvrny, preto sú spravidla uložené v puzdrách a pri manipulácii je potrebná mince brať za hrany.


RL/BU (ražobný lesk):

Mince v tejto zachovalosti majú plne zachovaný neporušený lesk novej razby aj pri prehliadke lupou nenesú žiadne stopy po poškodeniach (drobné údery v ploche pod.), ktoré vznikajú manipuláciou s mincami, prípadne oxidáciou apod. Mince v tomto stave sú veľmi vzácne, prakticky je taký stav dosiahnuteľný len u mincí, s ktorými je už od razby nakladalo zvláštnym spôsobom (ručné odoberanie z raziaceho stroja


0/UNC je bezchybná zachovalosť (tiež banková kvalita):

Mince v bezchybnom stave, ktorá neprešla obehom, ale vykazuje drobné stopy manipulácie (v ploche drobné, jednotlivé údery). U starších mincí už nemusí byť úplne zachovaný lesk novej razby na veľkých plochách pod. Všetky detaily mince musí byť dokonale ostré.


1 je výborná kvalita:

Mince prešla krátko obehom. Všetky detaily sú na nej viditeľné, ale nie sú už dokonale ostré. Pri skúmaní lupou je v ploche vidieť už väčšie množstvo drobných úderov.


2 je veľmi dobrá kvalita:

Mince je pri pohľade voľným okom stále dobre čitateľná, obraz vcelku zachovalý, drobné detaily, ako napr. vlasovej línie, ornamenty pod. sú už zotrel.


3 je dobrá kvalita:

Mince dlho obiehala, ale stále sa dá určiť jej pôvod , stopy obehu sú však už veľmi výrazné. Detaily nie sú  zvyčajne vôbec zachované, ošúchané bývajú napr. portréty, znaky, niektoré písmená v opise.


4 je zlá kvalita:

Mincu dá určiť len s ťažkosťami. Väčšina obrazu mince je nezrozumiteľná, z písma sú zachované len menšie zvyšky.


5 je veľmi zlá kvalita:

Mince je úplne zničená, ošúchaná a nečitateľná.

Použité katalógy:

KM# - je skratka pre Krause a Mishler, pôvodných autorov Štandardného katalógu svetových mincí(Standard             Catalog of World Coins)

N# - Novotný 2009

BJ# - Biľak,Jízdny 1981

Slovenské puncové značky


nákup-predaj-staré-mince-a-zberatelské-bankovky